Centrum Medyczne All-Med przy współpracy z ośrodkami badawczymi zaprasza do programu bezpłatnych badań klinicznych, czyli opracowanych programów badań nad lekami. Badania kliniczne prowadzone są z dobrowolnym udziałem pacjentów. Dzięki nim istnieje możliwość określenia skuteczności danej formy terapii.

Chcesz wziąć udział w badaniach klinicznych? Wyślij e-mail w tytule wpisując Badania kliniczne, na adres: kontakt@all-med.pl.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w badaniach?

1. Bezpłatny dostęp do nowoczesnych leków, których nie ma jeszcze na rynku
Dzięki terapii preparatem testowym istnieje możliwość wyleczenia schorzenia, które przy powszechnie dostępnych środkach pozostaje nieuleczalne lub łagodzi Twoje dolegliwości jedynie w niewielkim stopniu.

2. Regularna kontrola stanu zdrowia przez lekarza specjalistę
W trakcie badań Twój stan zdrowia będzie sprawdzany.
Wizyty kontrolne odbywają się w krótkich odstępach czasu.
Dzięki temu potencjalne efekty uboczne przyjmowanych leków mogą być szybko wykryte i natychmiast wyleczone.

3. Szeroko zakrojona kontrola Twojego zdrowia
Podczas wizyt kontrolnych lekarz nie tylko sprawdzi poprawę jakości życia związaną z przyjmowanymi lekami ale także przeprowadzi ogólne badania

4. Nie ponosisz żadnych kosztów.
Wszystkie wizyty są bezpłatne. W niektórych przypadkach wypłacony zostanie także zwrot kosztów (np. za podróż)

5. Twój udział umożliwia dynamiczny rozwój medycyny!