Okulistyka

Wzrok - bezcenny zmysł.

Okulistyka

Leczenie wysiękowej postaci AMD

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) jest chorobą, która uszkadza plamkę żółtą siatkówki oka, czyli miejsce odpowiedzialne za precyzyjne, ostre widzenie. Choroba dotyczy osób po 50-60 roku życia, a prawdopodobieństwo jej powstania wzrasta wraz
z wiekiem. Szacuje się obecnie, iż schorzenie to występuje u około 30% populacji po 70 roku życia. W Polsce każdego roku na ciężką postać zespołu AMD, która grozi znaczną utratą wzroku, zapada około 20 tysięcy osób! Upośledzenie siatkówki poprzez zanik plamki żółtej prowadzi do pogorszenia widzenia, a z czasem do całkowitej utraty widzenia centralnego,
utrudniając, a czasem uniemożliwiając wykonywanie codziennych czynności takich jak: czytanie, oglądanie telewizji, prowadzenie samochodu itd.

AMD charakteryzuje się powolnym i bezbolesnym postępem. Wykryte może być podczas rutynowego badania okulistycznego. W niektórych przypadkach schorzenie może rozwijać się szybko, powodując ciężką i nieodwracalną ślepotę centralną w ciągu kilku miesięcy, a czasem nawet tygodni! Wczesne wykrycie i rozpoznanie może uratować wzrok.

AMD występuje w dwóch postaciach: suchej i wysiękowej. Zwykle schorzenie to zaczyna się od postaci suchej i w przypadku 80-90% osób nie ulega to zmianie. Wysiękowe AMD występuje jedynie w 10-20% wszystkich przypadków AMD, lecz ma zdecydowanie bardziej agresywny przebieg (powoduje nagłą, ciężką utratę widzenia).

Jeśli występują u Ciebie takie objawy, jak:

 • zniekształcone widzenie linii prostych i ich falowanie wywołane przez płyn pod siatkówką i obrzęk
 • trudności w czytaniu
 • roblemy z widzeniem centralnym (środka obrazu) – ciemna plama przed okiem w miejscu, na którym skupiamy wzrok
 • rozmycie krawędzi oglądanych przedmiotów
 • trudności w rozróżnianiu kolorów

Mogą to być pierwsze objawy zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). W przypadku wątpliwości lub niepokojących objawów wymienionych powyżej, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą, który skieruje na dalszą diagnostykę i leczenie.

Leczenie postaci wysiękowej AMD:

Decyzję o leczeniu podejmuje lekarz okulista na podstawie oceny ostrości wzroku do dali
i bliży, obrazu dna oka oraz badań dodatkowych takich jak angiografia fluoresceinowa (AF)
i spektralna optyczna koherentna tomografia (SOCT).

Dostępnymi metodami leczenia są:

1. Zabiegi laserowe:

 • terapia fotodynamiczna (PDT),
 • termoterapia przezźreniczna (TTT),
 • fotokoagulacja laserem argonowym.

2. Iniekcje doszklistkowe:

 • Ranibizumab ( Lucentis),
 • Bevacizumab (Avastin),
 • Aflibercept ( Eylea).

W oparciu o badania kliniczne najlepszym sposobem leczenia wysiękowej postaci AMD jest doszklistkowe podawanie preparatów anty-VEGF (Lucentis, Avastin) oraz najnowszego leku Eylea.

Leczenie preparatami anty-VEGF (Lucentis, Avastin)

Leki te hamują wzrost naczyń poprzez blokowanie czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF). Lucentis daje dobre wyniki leczenia pacjentów z AMD. Alternatywnie podaje się lek Avastin, także w iniekcji dogałkowej. Lek ten stosuje się w terapii AMD pomimo, iż nie jest zarejestrowany jako lek okulistyczny, ale jego działanie nie różni się od działania leku Lucentis.

Leczenie preparatem Eylea

Eylea ( rekombinowane białko fuzyjne) to lek , którego działanie opiera się na koncepcji „pułapki molekularnej” umożliwiającej wiązanie czynnika VEGF-A i PlGF . Po związaniu z lekiem cząsteczki VEGF nie mogą aktywować swoich receptorów znajdujących się na powierzchni komórek śródbłonka naczyń, efektem czego jest zahamowanie pobudzania angiogenezy. Utworzone kompleksy zachowują trwałość w krążeniu i nie ulegają szybkiej eliminacji.

Podawanie leku Eylea może prowadzić do stabilizacji widzenia u chorych na wysiękową postać AMD, a czasami do jego poprawy, w wielu przypadkach może zapobiec utracie widzenia. Dzięki iniekcjom co 2 miesiące Eylea pozwala na zmniejszenie częstotliwości iniekcji doszklistkowych.

Leczeniem AMD w Centrum Medycznym All-Med. zajmuje się dr Andrzej Kapica, mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu chorych z AMD.

Dlaczego All-MED ?

Najlepsi specjaliści

Lekarze, którzy nie tylko posiadają doświadczenie i udokumentowane sukcesy w prowadzonych terapiach, ale również podchodzą do pacjenta w sposób indywidualny, gruntownie analizując jego problem, aby znaleźć jego skuteczne rozwiązanie.

Powiązane usługi

w jednym miejscu znajdziesz lekarzy wielu specjalizacji, skonsultujesz problemy, wykonasz badania i przejdziesz odpowiednie zabiegi.

Oddział chirurgii jednego dnia

Specjalizujemy się w zabiegach mało inwazyjnych, posiadamy jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych bloków operacyjnych w kraju.

Nowocześnie wyposażone gabinety

Stale inwestujemy w najnowszy sprzęt diagnostyczny, a nasze gabinety spełniają najwyższe standardy, są komfortowe i przestronne.

Prestiż i renoma centrum

O naszej marce najlepiej świadczą najwyższej klasy specjaliści, ale również certyfikaty i normy, jakie spełniamy, w tym ISO 9001:2008.

Lekarze

 • Dr n. med. Andrzej Kapica

  Dr n. med. Andrzej Kapica

  O lekarzu

 • Lek. med. Andrzej Kapica

  Lek. med. Andrzej Kapica

  O lekarzu
Ocena 62
Ocena: 5 / 5