Jest to leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu. Głównym celem tej terapii jest przywrócenie utraconych zakresów ruchów po urazach i zabiegach operacyjnych oraz bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn, poprawa wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni oraz kontrolowany spadek wagi ciała. Obejmuje również kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych.

Kinezyterapia stosowana jest w profilaktyce, rekreacji i rehabilitacji. Leczniczo stosujemy odpowiednio dobrane ćwiczenia w:

 • zespołach bólowych kręgosłupa i stawów,
 • ograniczeniu ruchomości kręgosłupa i stawów,
 • dyskopatiach i zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów,
 • zanikach mięśniowych,
 • niedowładach kończyn na tle zmian zwyrodnieniowych, pourazowych lub neurologicznych,
 • wadach postawy,
 • otyłości,
 • przewlekłych schorzeniach kardiologicznych i układu oddechowego.

Do dyspozycji Państwa pozostaje:

 • przestronna sala gimnastyczna,
 • tor do reedukacji chodu;
 • rotor stacjonarny na kończyny górne i dolne;
 • stepper
 • stół do ćwiczeń manualnych ręki;
 • MiniTensor – do ćwiczeń w zamkniętych łańcuchach kinematycznych;
 • 3 stanowiska Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego ( UGUL) do ćwiczeń w odciążeniu, ćwiczeń w odciążeniu z oporem oraz ćwiczeń samowspomaganych;
 • rozmaity sprzęt do gimnastyki tj. : piłki rehabilitacyjne, dyski sensoryczne, przyrządy do ćwiczeń z oporem ekscentrycznym i in.;

Indywidualna praca z pacjentem

 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia bierne redresyjne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • metody reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • ćwiczenia manipulacyjne
 • ćwiczenia według metod neurofizjologicznych
 • odtwarzanie gry stawowej
 • mobilizacje kręgosłupa
 • mobilizacje stawów
 • relaksacja poizometryczna

Ćwiczenia wspomagane (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.)

Ćwiczenia samowspomagane (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.)

Ćwiczenia prowadzone (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.)

Ćwiczenia czynne wolne (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.)

Ćwiczenia czynne w odciążeniu (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.)

Ćwiczenia izometryczne (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.)

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.)

Ćwiczenia izotoniczne (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.)

Ćwiczenia izokinetyczne (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.)

Nauka czynności lokomocji (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.)

Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.)

Kinezyterapia