Zespoły otępienne – czym są i jak się objawiają?

Zespoły otępienne – grupa chorób mózgu powodujących postępujące upośledzenie funkcji intelektualnych. Należą do nich kłopoty z zapamiętywaniem, myśleniem, mówieniem, zaburzenia emocjonalne i zachowania oraz utrata aktywności. Co zrobić w przypadku wystąpienia objawów otępienia? 

Czym są zespoły otępienne (otępienie)?

Otępienie powoduje, że zaburzone są wyższe funkcje poznawcze, takie jak: myślenie, pamięć, rozumienie, orientacja, liczenie, zdolność uczenia się, czy obiektywna ocena rzeczywistości. Stanom otępienia często towarzyszą zaburzenia świadomości, zaburzenia zachowania i nastroju, zaburzenia psychotyczne, dlatego już przy pierwszych zaobserwowanych potencjalnych objawach należy niezwłocznie udać się na konsultację ze specjalistą. Istnieje przekonanie, że zespoły otępienne są naturalnym efektem starzenia się, jednak nie jest to prawda!

Otępienie może pojawić się w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, naczyniowych i zakaźnych. Za ponad połowę przypadków otępienia wśród ludzi, którzy ukończyli 65. rok życia uważa się chorobę Alzheimera. U osób młodych i w średnim wieku to schorzenie nie występuje, a jeśli tak się zdarzy, są to pojedyncze przypadki. Szacuje się, że na różne postaci otępienia cierpi około pół miliona Polaków, połowa z nich to chorzy na chorobę Alzheimera.

Zespoły otępienne – objawy w stadium początkowym

Pierwsze objawy często bywają niejednoznaczne, dlatego z początku mogą zostać niezauważone lub nieprawidłowo rozpoznane. Wynika to z faktu, że otępienie jest chorobą postępującą, zatem jej objawy rozwijają się i narastają wraz z upływem czasu. W związku z tym chory z początku funkcjonuje normalnie i samodzielnie, co nie budzi niepokoju ze strony bliskich. W początkowym stadium choroby pierwszym sygnałem, który powinien przykuć uwagę jest kilkukrotne zadawanie tych samych pytań przez chorego, pomimo iż uzyskał już on wcześniej na nie odpowiedź. Jest to wynikiem zaburzenia pamięci świeżej. Wczesna faza choroby może także objawiać się w zapominaniu o umówionych terminach, powtarzające się gubienie rzeczy osobistych, pogorszenie zdolności do przyswajania informacji, kilkukrotne powtarzanie tej samej informacji. Pomimo pogorszenia pamięci i apatii, na tym etapie pacjenci są zdolni do samodzielnego funkcjonowania. 

Otępienie – objawy w stadium zaawansowanym

Kolejne stadia choroby, która cały czas postępuje objawiają się nierozpoznawaniem bliskich osób, częstym gubieniem się osoby chorej, która nie rozpoznaje miejsc lub nie pamięta, gdzie mieszka. Chory stopniowo wycofuje się z życia społecznego, co wynika częściowo z pogłębiającej się apatii, rozchwiania emocjonalnego oraz nierozumienia otaczającej rzeczywistości. Osoby takie dla własnego bezpieczeństwa powinny być pod stałą opieką rodziny lub opiekunki, czy pielęgniarki. 

Co zrobić w przypadku wystąpienia objawów otępienia? 

Objawy dla chorego w początkowej fazie rozwoju mogą być niezauważalne, jednak w roli bliskich pozostaje obserwacja i czujność. W przypadku zaobserwowania kłopotów z pamięcią, zmianami w zachowaniu, trudnością z doborem odpowiednich słów u osoby starszej należy niezwłocznie zgłosić się do specjalisty, gdyż szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia może spowolnić proces rozwoju choroby, gdyż całkowite wyleczenie nie jest możliwe. 

Leczenie otępienia w Centrum Medycznym All-MED

W Centrum Medycznym All-MED przyjmuje mgr Małgorzata Dzienniak – psycholog kliniczny ze specjalizacją z neuropsychologii. Jest wieloletnim pracownikiem Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, w którym obecnie prowadzi grupę wsparcia dla rodzin i opiekunów pacjentów z chorobą Alzheimera. W zakresie konsultacji mgr Małgorzaty Dzienniak  znajduje się m.in. diagnoza neuropsychologiczna, ze szczególnym uzwględnieniem diagnozy różnicowej zespołów otępiennych (choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, atypowe zespoły parkinsonowskie). 

Dołącz do dyskusji:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj także: