Angiografia fluoresceinowa oka

Angiografia fluoresceinowa oka jest badaniem, które polega na dożylnym podaniu środka kontrastowego (roztworu soli sodowej fluoresceiny). Następnie wykonuje się zdjęcie dna oka przy użyciu specjalnie przystosowanego aparatu, który jest wyposażony w filtry umożliwiające obejrzenie wstrzykniętego barwnika w naczyniach krwionośnych. Zmiany w naczyniach wiążą się z chorobami siatkówki.


Kiedy wykonać badanie angiografii?

  • Degeneracja plamki – badanie pozwala na uwidocznienie obszaru rozplemu drobnych naczyń krwionośnych w połączeniu z wynikiem badania OCT pozwala na podjęcie decyzji o leczeniu substancjami hamującymi wzrost nieprawidłowych naczyń.
  • Obrzęk plamki, czyli centralnej części dna oka – badanie angiografii pozwala na poznanie mechanizmu obrzęku i dostosowanie odpowiedniej metody leczenia.
  • Powikłania cukrzycy – badanie pozwala na ustalenie umiejscowienia oraz rozległości obszaru, który należy poddać laseroterapii.
  • Nowotwory dna oka – powodują nieprawidłowe unaczynienie, a badanie umożliwia ich różnicowanie z innymi zmianami wewnątrzgałkowymi.

Jak przygotować się do badania angiografii?

Podanie fluoresceiny może wywołać przejściowe nudności, dlatego do badania należy przystąpić na czczo, lub przynajmniej kilka godzin po spożyciu lekkiego posiłku. Do badania używa się kropel, które mogą powodować trudności w widzeniu lub światłowstręt (do 4 h).

Cena badania angiografii fluoresceinowej oka

Badanie angiografii fluoresceinowej dna oka w Centrum Medycznym All-Med kosztuje 200 PLN.