Tympanometria

Umów się telefonicznie +48 42 275 83 82

Tympanometria to badanie diagnostyczne polegające na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Tympanometria, zwana także audiometrią impedancyjną to nieinwazyjna metoda badania ucha środkowego. Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu.

Przed wykonaniem tympanometrii należy przejść badanie otolaryngologiczne.

Dlaczego All-Med?