Dyzartria

Umów się telefonicznie +48 42 275 83 83

Dyzartria nie jest chorobą, a jedynie objawem w postaci niewłaściwej artykulacji mowy. Wynika z zaburzeń dotyczących aparatu ruchowego mowy. Skutkiem dyzartrii może być niezrozumiała dla otoczenia mowa chorego. Dyzartria może wystąpić nagle u osób całkowicie sprawnych intelektualnie, powodując u nich wstyd i wycofanie się z życia wśród społeczeństwa – niestety często taka kolej rzeczy doprowadza do depresji.

Dyzartria – objawy

Mowa osób, których dotknęła dyzartria jest niewyraźna, bełkotliwa i powoduje trudności w jej zrozumieniu. Dyzartria powoduje także brak możliwości zmiany intonacji głosu oraz tempa mówienia, przez co ich mowa wydaje się monotonna.

Dyzartria – przyczyny

Przyczyna dyzartrii może mieć swoje podłoże w związku z uszkodzeniem struktur mózgu  skutkujących zaburzeniami czynności aparatu ruchowego mowy, takimi jak:

 • choroba Parkinsona
 • choroba Wilsona
 • choroba Taya-Sachsa
 • choroba Huntingtona
 • udar mózgu
 • hipotermia
 • nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 • miasteina
 • stwardnienie zanikowe boczne
 • zespół Guillain-Barre
 • wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • dystrofia mięśniowa i wiele innych

Dyzartria – rozpoznanie

W rozpoznaniu dyzartrii pomaga przeprowadzenie badania mowy. Przykładowo, można poprosić osobę przypuszczalnie chorą o przeczytanie kilku zdań, zaśpiewanie, policzenie działania matematycznego na głos i inne.

Do ustalenia przyczyn dyzartrii niezbędne będą badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa głowy, rezonans magnetyczny.

Dyzartria – leczenie

Leczenie dyzartrii będącej objawem innego schorzenia bazuje na ćwiczeniach usprawniających mowę pacjenta. Celem ćwiczeń jest wzmocnienie mięśni zaangażowanych w powstawanie mowy. Dodatkowo, pacjenci uczą się na nowo mówić wolniej i wyraźniej. W takich przypadkach istotna jest także nauka kontroli nad oddychaniem.

W Centrum Medycznym All – Med rozpoznawaniem i leczeniem dyzartrii zajmuje się nasz neurologopeda 

Dlaczego All-Med?