Badania diagnostyczne

Tympanometria

Specjalizacja: Laryngologia

Tympanometria to badanie diagnostyczne polegające na ocenie podatności błony bębenkowej na…

Audiometria

Specjalizacja: Laryngologia

Audiometria to metoda badania słuchu, która służy do oceny progu…

Wybierz swojego lekarza

Laryngologia na naszym blogu: