Opóźniony rozwój mowy

Umów się telefonicznie +48 42 275 83 83

Czym jest opóźniony rozwój mowy i jak sprawdzić, czy dotyczy Twojego dziecka? Każdy rodzic z niecierpliwością czeka na pierwsze słowa swojego dziecka. Co, gdy jednak trzyletnie dziecko nadal nie mówi lub wypowiada wyłącznie pojedyncze słowa, nie wykazując żadnych innych wad rozwojowych?

Dzieci, u których występuje opóźniony rozwój mowy (ORM) wykazują widoczny deficyt w umiejętnościach językowych, pomimo, że mają nienaganny słuch oraz właściwy dla swojego wieku poziom inteligencji. Co ciekawsze, takie dzieci mają dużo mniejszy problem ze zrozumieniem mowy, niż z jej wypowiedzeniem.

ORM można zaobserwować już we wczesnym stadium rozwoju niemowlęcia, np. opóźnione gaworzenie. ORM może mieć swoje podłoże w uwarunkowaniach biologicznych – opóźnienie dojrzewania włókien nerwowych powoduje wolniejsze przewodzenie bodźców do mięśni, które uczestniczą w procesie mówienia.

Tempo rozwoju mowy dziecka zależy także od środowiska. Dzieci czerpią wzorce od osób z otoczenia – słuchając ich mowy kształtują swoją. Dlatego tak ważne są wzorce językowe przekazywane dziecku od najmłodszych lat. Co ciekawsze, przeprowadzono badania, których wyniki dowiodły, że dziecko już w brzuchu matki słyszy dźwięki z otoczenia przez wody płodowe.

Jeśli więc pojawiają się podejrzenia, co do nieprawidłowego rozwoju mowy u dziecka, możemy w prosty sposób orientacyjnie sprawdzić jego słuch. Zasłaniając kartką usta wydajemy dziecku polecenia – nasz szept powinien być dla dziecka słyszalny z odległości ok. 5 metrów. 
Jeżeli dziecko wie, co oznaczają nazwy i wykonuje nasze polecenia, wskazuje, że  jego rozwój intelektualny jest w normie. Jeśli dziecko nie wykazuje znacznych zaburzeń ruchowych narządów mowy i ma prawidłowy słuch, a mimo to mówi niewiele lub wcale, możemy oczekiwać, że mamy do czynienia z prostym opóźnieniem rozwoju mowy.

Aby móc rzetelnie określić, czy u dziecka występuje ORM należy skonsultować się ze specjalistą. W Centrum Medycznym All – Med diagnozowaniem i leczeniem ORM zajmuje się nasz neurologopeda

Dlaczego All-Med?