Poradnia leczenia zaburzeń nietrzymania moczu

Umów się telefonicznie +48 42 275 83 83

Nietrzymanie moczu dotyczy coraz liczniejszej populacji. Z danych wynika, że ta przypadłość dotyka 5-69% kobiet w różnym wieku. Najczęstszymi przyczynami są poród, starzenie się aparatu mięśniowo-powięziowego, operacje ginekologiczne, na skutek których dochodzi do osłabienia mięśni dna miednicy, a niekiedy nawet do upośledzenia ich unerwienia i ukrwienia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) i Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS) nietrzymanie moczu to mimowolny wyciek moczu z pęcherza moczowego. Jak wskazuje literatura około 69% kobiet wskazuje na ten incydent przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy.

Nietrzymanie moczu – Statystyka:

 • 65% kobiet w ciąży i 30% kobiet w ciągu pierwszego roku po porodzie nie utrzymuje moczu;
 • Szacuje się, że blisko 50% kobiet w wieku menopauzalnym ma problemy z nietrzymaniem moczu;
 • W Polsce na tę przypadłość cierpi ok. 5 mln. osób;

Wyróżniamy wiele rodzajów nietrzymania moczu. Najczęstszymi postaciami są:

 • Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) – ICS definiuje je jako mimowolne gubienie moczu podczas ćwiczeń, wysiłku czy nawet kichania . Stanowi ono nawet do 88% wszystkich przypadków nietrzymania moczu. Najczęstszą przyczyną jest osłabienie aparatu mięśniowo-powięziowego.
 • Naglące nietrzymanie moczu (NNM) – pojawia się w wyniku zaburzenia szlaku nerwowego odpowiadającego za proces mikcji. Ten typ nietrzymania moczu wywołane jest na skutek mimowolnych skurczów pęcherza, co powoduje silną potrzebę wypróżnienia nie adekwatną do poziomu wypełnienia pęcherza moczowego. Przyczyn tego typu zaburzeń upatruje się w patologiach o podłożu neurogennym ( pochodzenia nerwowego).
 • Mieszane nietrzymanie moczu (MNM) – to połączenie wyżej wymienionych typów nietrzymania moczu.

Według najnowszej wiedzy medycznej ustalono wytyczne do najefektywniejszej terapii nietrzymania moczu:

 • WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU – wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy połączonych z biofeedbackiem, dodatkowo można stosować ciężarki dopochwowe, na tym etapie brak zaleceń do stosowania farmakoterapii;
 • NAGLĄCE NIETRZYMANIE MOCZU – rehabilitację należy rozpocząć od treningu pęcherza, ćwiczenia mięśni dna miednicy połączone z biofeedbackiem, można połączyć z farmakoterapią;
 • MIESZANE NIETRZYMANIE MOCZU – leczenie objawowe połączone z powyższym leczeniem rehabilitacyjnym;

Leczenie nietrzymania moczu powinno opierać się przede wszystkim o ćwiczenia mięśni dna miednicy. Nierzadko zdarza się jednak, że pacjentka nie wie jak prawidłowo napiąć wspomniane mięśnie a tym bardziej nie potrafi ich zlokalizować. Częstym objawem jest również ból przy oddawaniu moczu.

W naszej placówce oprócz diagnostyki dysponujemy sprzętem, który pozwala każdej pacjentce na lepsze poznanie i większą świadomość własnego ciała.

Już na pierwszym spotkaniu podczas badania klinicznego Pacjentka wstępnie lokalizuje owe mięśnie i uczy się ich poprawnego napięcia. Badanie odbywa się poprzez elektrodę wprowadzaną bezpośrednio do pochwy. Jedna elektroda jest przeznaczona dla jednej pacjentki, brak więc możliwości zakażenia, Pacjentka jest ubrana w bieliznę, a całe badanie i późniejsza terapia odbywają się w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu.

Biofeedback, bo tak nazywa się metoda na zasadzie, której prowadzimy ćwiczenia polega na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Dokładniej – opiera się na wytrenowaniu świadomej kontroli nad funkcjami narządów, które dotychczas działały w sposób „automatyczny”. Jest to wszechstronny trening, który pozwala nam na uzyskanie informacji zwrotnej na temat pracy konkretnego narządu lub mięśnia. Daje to unikalną możliwość kontrolowania sygnałów z Ośrodkowego Układu Nerwowego i ewentualnej korekty w razie nieprawidłowej pracy mięśnia/ narządu.

Osoba poddawana tej terapii ma możliwość sterowania obrazem na monitorze, za pomocą zmiany napięcia własnych mięśni. Jest to niezaprzeczalny dowód na to, że możemy sterować funkcjami fizjologicznymi organizmu. Dzięki odpowiedniej liczbie treningów Pacjentka może w sposób celowy wzmacniać lub osłabiać czynności bioelektryczne mięśni.

EMG Biofeedback – elektromiografia połączona z biologicznym sprzężeniem zwrotnym.

Terapia za pomocą elektromiografii połączonej z biologicznym sprzężeniem zwrotnym znalazła szerokie zastosowanie w terapii nietrzymania moczu i obecnie jest uważana za najskuteczniejszą metodę nauki wyizolowanego skurczu mięśni dna miednicy. Ponad to umożliwia kontrolę siły, czasu trwania skurczu, rozluźnienia oraz obiektywną ocenę postępu terapii. Pomaga również w przypadku, kiedy pacjent odczuwa doraźny ból przy oddawaniu moczu.

Pacjentka ma za zadanie kontrolować na ekranie monitora aktywność swoich mięśni i osiągnąć wyznaczony poziom skurczu. Poprzez utworzoną wizualizację ( na ekranie monitora) i sygnał dźwiękowy motywacja do dalszych ćwiczeń wzrasta. Informacje te obiektywizują efekt wysiłku pacjentki.

Oprócz terapii na zasadzie ćwiczeń z biofeedbackiem wykorzystujemy terapię behawioralną, trening pęcherza oraz ćwiczenia mięśni synergistycznych, które pacjentka wykonuje pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty oraz w domu jako „ pracę domową”.

Nietrzymanie moczu (inaczej nazywane inkontynencją moczu) to mimowolne oddawanie moczu – problem dotyczący wielu osób, zwłaszcza w wieku dojrzałym. W codziennym życiu stwarza różnorodne problemy, które trudno zaakceptować, a co dopiero o nich mówić. Częstym problemem jest ból przy oddawaniu moczu. Nieleczone prowadzi do problemów natury zdrowotnej i emocjonalnej, a nawet do izolacji i samotności.

Sięgnięcie do najprostszych rozwiązań i stawienie czoła wstydliwemu problemowi może wydawać się bardzo trudne. Ale działanie w kierunku poprawy komfortu życia stanowi przecież o osobistym poczuciu szczęścia każdego z nas. Nie poddawajmy się! Szansa na wyeliminowanie problemu jest bardzo duża – zależy przede wszystkim od uwagi, jaką mu poświęcimy.

All-MED Centrum Medyczne zajmuje się leczeniem różnych rodzajów nietrzymania moczu oraz obniżenia narządów miednicy mniejszej u kobiet. Zapewniamy opiekę fizjoterapeutyczną pacjentkom leczonym zachowawczo, jak również przygotowującym się do zabiegu chirurgicznego i dochodzącym do sprawności po operacji.

Każda kobieta cierpiąca z powodu nietrzymania moczu, bolesnego lub nader częstego jego oddawania, powinna zgłosić się do lekarza w celu ustalenia rozpoznania. Takim wskazaniem jest również bolesność w czasie stosunków seksualnych lub przewlekłe bóle w podbrzuszu. Tym bardziej, jeżeli ból przy oddawaniu moczu staje się notoryczny i każdorazowy. Kontrola urologiczna powinna obejmować także kobiety w okresie menopauzy.

TERAPIA INDYWIDUALNA

Naszym pierwszym celem jest wyleczenie problemów związanych z nietrzymaniem moczu, obniżeniem narządów rodnych bez ingerencji chirurgicznej. Zachowawcze metody takie jak terapia farmakologiczna, fizjoterapia lub elektrostymulacja mięśni dna miednicy – często okazują się wystarczające. Warunkiem ich powodzenia jest systematyczna praca przez dłuższy okres czasu – od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Często nieodzowna jest również zmiana stylu życia, nawyków złej postawy i odżywiania.

POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE OBEJMUJE:

 • Ćwiczenia indywidualne

W czasie rehabilitacji w gabinecie, terapeuta uczy właściwej postawy ciała, prawidłowego toru oddychania i pokazuje ich znaczenie w kontroli mięśni miednicy mniejszej, a także pokazuje sposoby unikania sytuacji obciążających. Ćwiczenia wykonywane przez pacjenta pod okiem specjalisty pomagają przywrócić czucie dna miednicy, poprawiają napięcie mięśniowe, wpływają na wytrzymałość mięśniową i tkanki łącznej oraz przywracają funkcje narządów w tej okolicy.


 • Ćwiczenia z wykorzystaniem biofeedbacku.

Biofeedback, czyli metoda biologicznego sprzężenia zwrotnego polega na świadomym treningu czynności pozostających wcześniej poza celową kontrolą. W przypadku problemów z funkcjonowaniem układu moczowo-płciowego, oznacza to naukę świadomego kurczenia i relaksacji mięśni dna miednicy.

W All-med dysponujemy aparaturą umożliwiającą odbiór (poprzez czujniki EMG) sygnałów świadczących o sile pracy właściwych mięśni. Informacje te mają wartość treningową (przekazywane na bieżąco w postaci obrazu motywują do wydajnej pracy) oraz diagnostyczną (pozwalają monitorować skuteczność terapii).

Biofeedback to metoda leczenia NTM umożliwiająca prowadzenie treningu wzmacniającego mięśnie dna miednicy, przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnego napięcia współpracujących z nimi mięśni brzucha. Jest to podstawowy cel terapeutyczny osób z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Kontrola obu parametrów – napięcia mięśni brzucha i mięśni dna miednicy jest również ważna dla pacjentów z czynnościową przeszkodą w odpływie moczu Wówczas pożądanym efektem terapii jest umiejętność świadomego rozluźnienia mięśnia zwieracza cewki.

W czasie sesji pacjent ma możliwość obserwacji zapisu EMG ćwiczonych mięśni. Trening jest urozmaicony przez wprowadzenie prostych gier – utrzymanie napięcia mięśni na pożądanym poziomie warunkuje wykonanie zadania, np. poprowadzenie linii zgodnie z wykresem, zmianę kształtu obrazu, uzupełnienie puzzli itp.

Biofeedback to bezpieczny sposób rehabilitacji, pozbawiony jakichkolwiek działań ubocznych. Można go stosować jako leczenie główne lub łączyć z innymi formami postępowania leczniczego.


 • Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa (EMS).

Za pomocą podobnej elektrody jak do ćwiczeń z wykorzystaniem EMG, jest możliwa elektrostymulacja mięśni dna miednicy. Oznacza ona sztuczne wywoływanie skurczów mięśni za pomocą impulsu elektrycznego doprowadzonego z zewnątrz (przez elektrodę). Wymuszona w ten sposób, intensywna praca jest dawkowana z odpowiednim natężeniem i przerywana fazami relaksacji.


 • Pessaria, ciężarki.

Pessaria to krążki zakładane i odpowiednio dobrane przez lekarza, pomagające utrzymać narządy rodne w odpowiednim położeniu. Stosowanie ciężarków jest natomiast aktywną formą ćwiczeń. Metoda polega na próbach utrzymania wewnątrz pochwy stożka lub kulki o coraz większym ciężarze (od 5 do 80 g). Stosuje się ją raz lub dwa razy dziennie przez ok. 20 minut. Zalecanie stosowania tej metody jest jednak kontrowersyjne.


 • Dzienniczek mikcji.

Naszym pacjentom zalecamy przeprowadzenie zwykle jednodniowej obserwacji i zapisywanie wyników w tzw dzienniczku mikcji. Dzięki temu możemy m. in. sformułować konkretne zalecenia dotyczące prawidłowych nawyków związanych z odwiedzaniem toalety czy ilością wypijanych płynów.


Profesjonalny personel naszego Centrum zapewni każdej pacjentce komfort i pomoże osiągnąć najlepsze rezultaty.

Chcesz dowiedzieć się o zabiegu z podaniem toksyny botulinowej? Kliknij tu: Zabieg – toksyna botulinowa.

Terminy ustalamy indywidualnie – zadzwoń lub napisz i umów się na wizytę.

Dlaczego All-Med?