Pulmonologia

Umów się telefonicznie +48 42 275 83 83

Pulmonologia w walce z chorobami układu oddechowego.

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie:

 • astma oskrzelowa
 • POCHP- Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc
 • nawracające infekcje układu oddechowego
 • porady dermatologiczne
 • mukowiscydoza
 • odma opłucnowa
 • pylica płuc
 • rozstrzenie oskrzeli
 • rak płuca
 • sarkoidoza
 • śródmiąższowe choroby płuc
 • zapalenie oskrzeli
 • zapalenie płuc

Spirometria

Badanie niezbędne do rozpoznania i kontroli efektów leczenia chorób układu oddechowego. Polega na pomiarze objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach podczas cyklu oddechowego.

Wybierz swojego lekarza

Dlaczego All-Med?