Kinezyterapia

Umów się telefonicznie +48 42 275 83 83

Jest to leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu. Głównym celem tej terapii jest przywrócenie utraconych zakresów ruchów po urazach i zabiegach operacyjnych oraz bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn, poprawa wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni oraz kontrolowany spadek wagi ciała. Obejmuje również kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych.

Kinezyterapia stosowana jest w profilaktyce, rekreacji i rehabilitacji. Leczniczo stosujemy odpowiednio dobrane ćwiczenia w:

 • zespołach bólowych kręgosłupa i stawów,
 • ograniczeniu ruchomości kręgosłupa i stawów,
 • dyskopatiach i zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów,
 • zanikach mięśniowych,
 • niedowładach kończyn na tle zmian zwyrodnieniowych, pourazowych lub neurologicznych,
 • wadach postawy,
 • otyłości,
 • przewlekłych schorzeniach kardiologicznych i układu oddechowego.

Do dyspozycji Państwa pozostaje:

 • przestronna sala gimnastyczna,
 • tor do reedukacji chodu;
 • rotor stacjonarny na kończyny górne i dolne;
 • stepper
 • stół do ćwiczeń manualnych ręki;
 • MiniTensor – do ćwiczeń w zamkniętych łańcuchach kinematycznych;
 • 3 stanowiska Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego ( UGUL) do ćwiczeń w odciążeniu, ćwiczeń w odciążeniu z oporem oraz ćwiczeń samowspomaganych;
 • rozmaity sprzęt do gimnastyki tj. : piłki rehabilitacyjne, dyski sensoryczne, przyrządy do ćwiczeń z oporem ekscentrycznym i in.;

Indywidualna praca z pacjentem

 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia bierne redresyjne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • metody reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • ćwiczenia manipulacyjne
 • ćwiczenia według metod neurofizjologicznych
 • odtwarzanie gry stawowej
 • mobilizacje kręgosłupa
 • mobilizacje stawów
 • relaksacja poizometryczna

 • Ćwiczenia wspomagane
 • Ćwiczenia samowspomagane
 • Ćwiczenia prowadzone
 • Ćwiczenia czynne wolne
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
 • Ćwiczenia izotoniczne
 • Ćwiczenia izokinetyczne
 • Nauka czynności lokomocji
 • Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające

Dlaczego All-Med?