Chirurgiczne usuwanie kłykcin odbytu

Chirurgiczne usuwanie kłykcin odbytu polega na wycięciu ich wraz z fragmentem skóry oraz błony śluzowej. Zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym.

Działania przed i po zabiegu

Przed przystąpieniem do zabiegu należy wykonać szereg badań laboratoryjnych, takich jak:

  • określenie grupy krwi
  • morfologia krwi
  • badanie EKG
  • badanie kolagulologiczne oraz biochemiczne (sód, potas)

inne badania w uzależnieniu od aktualnego stanu zdrowia pacjenta

Wygojenie ran powstałych podczas zabiegu trwa do ok. 6 tygodni. Zaleca się wykonywanie nasiadówek z odkażającymi płynami.

Cena zabiegu chirurgicznego usunięcia kłykcin odbytu

Cena zabiegu chirurgicznego usunięcia kłykcin odbytu w Centrum Medycznym All-Med kosztuje 1200 PLN.