Wydłużanie kości metodą ilizarową

Umów się telefonicznie +48 42 275 83 82

Aparat Ilizarowa został opatentowany w latach 50 ubiegłego wieku przez radzieckiego uczonego Gawriła Ilizarowa. Przy jego pomocy dokonuje się leczenia wielu schorzeń ortopedycznych. Metoda ta polega na korekcji, scaleniu lub wydłużaniu tkanki kostnej. Urządzenie mocuje się do kości za pomocą specjalnych prętów, które łączy się z zewnętrznymi pierścieniami i teleskopami.

Przy jakich schorzeniach stosuje się aparat Ilizarowa?

Leczenie przy pomocy aparatu jest zalecane przy wielu schorzeniach ortopedycznych:

  • karłowatości,
  • niewłaściwe proporcje kończyn,
  • brak kości (np. promieniowej),
  • ciężkie złamania,
  • niedobory i ubytki tkanki kostnej,
  • niewłaściwie wygojone kości po przebytych chorobach.

W niektórych regionach zdarza się również wykorzystywanie zabiegu w chirurgii estetycznej.

Jak wygląda leczenie wydłużania kości?

Leczenie polega na pobudzeniu organizmu do budowania nowych tkanek kostnych w miejscach, w których celowo wytwarza się ubytki. Wraz z ich wzrostem, rozwijają się również mięśnie, naczynia krwionośne, nerwy oraz skóra. Pierwszy etap polega na złamaniu/rozcięciu kości w sposób pozwalający na zachowanie ciągłości okostnej. W specjalnych nawiertach umieszcza się śruby, które zostają zamocowane do pierścieni zewnętrznych. Dzięki noszeniu aparatu Ilizarowa kość powinna wydłużać się ok. 1 mm w ciągu doby. W okresie pooperacyjnym powoli odsuwa się od siebie dwie powstałe części kości w celu wytworzenia nowych tkanek.

Rehabilitacja

Po skierowaniu na leczenie metodą Ilizarowa konieczna jest rehabilitacja zarówno przed założeniem, w trakcie noszenia jak i po zdjęciu aparatu. Zanim dojdzie do operacji, należy zadbać o wzmocnienie mięśni. W warunkach domowych zaleca się ćwiczenia rozciągające lub skorzystanie z usług elektroterapii. Gdy założony zostanie aparat należy zapobiegać przykurczom poprzez odpowiednie ćwiczenia dynamiczne oraz izometryczne. Kiedy zaczyna się wytwarzać nowa tkanka kostna, należy wykonywać ćwiczenia oporowe, rozciągające i samowspomagane. Po zdjęciu urządzenia wykonuje się ćwiczenia izometryczne oraz synergistyczne.

Dlaczego All-Med?