CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

BEZPŁATNE BADANIA KONTROLNE

DLa osób, które przeszły zawał, udar lub zabieg na sercu lub tętnicach obwodowych,

Zapraszamy do wykonania bezpłatnego pakietu badań kontrolnych:

  • Lipidogrom - pomiar cholesterolu - ocena ryzyka chorób serca i rozwoju miażdżycy

  • Kreatynina, GFR - ocena wydolności nerek

  • HBA1C - hemoglobina glikozylowana - ocena wyrównania cukrzycy

  • Glukoza - poziom cukru

Osoby po 50 roku życia znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka chorób sercowych i powinnny regularnie kontrolować swoje zdrowie

Poinformuj rodzinę, przyjaciół i znajomych!

badanie-kardiologia