Badania kliniczne

Umów się telefonicznie +48 42 275 83 82

All-MED to prężnie rozwijająca się placówka medyczna, zlokalizowana w Łodzi. Dysponujemy wyszkolonym zespołem lekarzy i personelu oraz sprzętem medycznym najwyższej jakości. W połączeniu z dostępem do leków najnowszej generacji umożliwiamy naszym pacjentom leczenie na światowym poziomie.

Od ponad 10 lat współpracujemy z największymi firmami badawczymi współdziałając przy tworzeniu nowych leków, które ratują niejednokrotnie ludzkie życia.

Badania kliniczne – Jak wygląda cały proces?

Po odkryciu nowych substancji czynnych, ich nowych kombinacji lub nowych możliwości zastosowania dla już znanych substancji, wybrane i przetestowane w laboratorium zostają te najbardziej obiecujące. Następnie w 4 fazach przeprowadzane są badania kliniczne na ludziach.

Każde badania kliniczne to skomplikowany proces.
Wymaga on ogromnych nakładów finansowych, wielu lat pracy oraz niezwykłej precyzji.

Prace nad nowymi kuracjami to często bardzo długi proces, który zwykle trwa latami: testy laboratoryjne na zwierzętach są często konieczne, zanim badacze mogą zaangażować ochotników do badań klinicznych.

Testy kliniczne dzieli się na 4 fazy:

Faza 1 – testy na ludziach zdrowych i / lub wybranych chorych:

Badania pierwszej fazy przeprowadzane są najczęściej na ludziach zdrowych. Celem jest przy tym zebranie doświadczeń co do rozprzestrzeniania się substancji czynnej w organiźmie, jej wydalania i czasu, jaki zajmują te procesy.

Badania te nazywane są „badaniami farmakologicznymi”. Zebrane wyniki opisują tzw. farmakokinetykę substancji czynnej. Jeżeli pierwsza faza zostanie zakończona sukcesem i nie ma istotnych działań ubocznych, następuje „faza 2”.

Faza 2 – testy na niewielkiej grupie chorych:

Testy drugiej fazy przeprowadzane są na ludziach chorych. Oprócz pierwszych szacunków co do skuteczności, najważniejsze jest w niej znalezienie optymalnego dawkowania tzn. dawkowania o największej skuteczności przy najmniejszej ilości skutków ubocznych.

Testy drugiej fazy nazywane są „badaniami terapeutyczno-eksploracyjnymi”, a ich wyniki dają pierwszy obraz tzw. farmakodynamiki substancji czynnej.
Po tym następuje „faza 3”.

Faza 3 – testy na większej liczbie chorych:

W testach trzeciej fazy odpowiednie badania przeprowadzane są na większej grupie pacjentów (2000-5000 osób).
W tej fazie przeprowadza się również badania porównawcze z innymi lekami, które wykorzystywane są podczas leczenia identycznego schorzenia, oraz badania długookresowe, jeżeli lek przewidziany jest do długookresowego stosowania.

Te badania nazywane są „terapeutyczno-potwierdzającymi” i dostarczają dowodów skuteczności i bezpieczeństwa leku wymaganych do jego dopuszczenia.

Wniosek o dopuszczenie do obrotu po fazach 1 do 3:

Aby lek mógł być wprowadzony na rynek, musi on zostać oficjalnie zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia.
Badania fazy 1 do 3 konieczne są, by złożyć wniosek o jego dopuszczenie. Wszystkie dostępne dane są następnie dokładnie sprawdzane, po czym następuje wydanie decyzji o ewentualnym dopuszczeniu do obrotu.

Dopiero wtedy lek jest dostępny w aptekach. Wiele leków wydaje się tylko na receptę.

Faza 4 – testy po wprowadzeniu leku na rynek:

Po tym, jak lek został dopuszczony i wprowadzony na ranek, przeprowadzane są badania fazy 4. Zbiera się w nich informacje dotyczące terapeutycznego zastosowania leku w praktyce.

Umożliwiają one również oszacowanie korzyści oraz ryzyka – przede wszystkim korzyści ze stosowania i tolerancji leku przy długotrwałym przyjmowaniu oraz w razie wystąpienia rzadkich działań ubocznych, które nie zostały odkryte w stosunkowo niedużych grupach pacjentów w fazach 2 i 3.

Wraz z wydaniem zezwolenia nie kończy się jednak odpowiedzialność firmy farmaceutycznej za gwarancję skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa nowego medykamentu. Stąd też co pięć lat konieczne jest przedłużanie zezwolenia dopuszczającego lek do obrotu. Kontroluje się wówczas najnowsze dane co do korzyści i ryzyka stosowania leku.

Zezwolenie przedłużane jest tylko w wypadku, gdy bezpieczeństwo pacjentów w dalszym ciągu nie budzi zastrzeżeń.

Udział w badaniach

Na naszej stronie w kategorii Aktualne Badania znajdziesz spis programów lekowych, do których aktualnie prowadzimy nabór.

W momencie gdy znajdziesz program, który odpowiada Twoim schorzeniom, wystarczy do nas zadzwonić lub napisać wiadomość e-mail.

Umówimy Cie na wizytę wstępną, podczas której odbędzie się pierwsze badanie Twojego stanu zdrowia, a także zostaniesz szczegółowo poinformowanych o badaniach klinicznych, w których weźmiesz udział.

Jeśli lekarz stwierdzi, że kwalifikujesz się do danego badania, a Ty potwierdzisz chęć wzięcia w nich udziału – otrzymasz dostęp do najnowocześniejszych terapii lekowych.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Dlaczego All-Med?