Biopsja piersi pod kontrolą USG z oceną histopatologiczną

Biopsja piersi pod kontrolą USG z oceną histopatologiczną jest badaniem służącym wykrywaniu zmian gruczołu sutkowego. Umożliwia pobranie materiału ze zmian w obrębie piersi, który następnie poddawany jest ocenie histopatologicznej. Ocena histopatologiczna pozwala na określenie, czy zaobserwowana zmiana ma charakter łagodny, czy złośliwy, dzięki czemu można skutecznie zaplanować dalsze leczenie.

Biopsja piersi pod kontrolą USG z oceną histopatologiczną – przebieg

Badanie polega na nakłuciu zmiany gruczołu sutkowego w znieczuleniu miejscowym i pobraniu wycinka pod kontrolą USG. Pobrany wycinek jest następnie poddawany ocenie histopatologicznej, dzięki czemu można określić stopień jego złośliwości.

Wskazania do wykonania badania biopsji piersi pod kontrolą USG z oceną histopatologiczną 

Wśród wskazań do wykonania tego badania można wyróżnić:

  • wyczuwalną obecność guzów sutka
  • widoczne guzy w obrazowych badaniach piersi
  • podejrzenie złośliwości guzów

Cena wykonania badania

Wykonanie biopsji piersi pod kontrolą USG z oceną histopatologiczną w Centrum Medycznym All-Med kosztuje 200 PLN.