Holter ciśnieniowy

Umów się telefonicznie +48 42 275 83 82

Holter ciśnieniowy, zwany także holterem RR jest badaniem wykonywanym przez lekarza kardiologa.  Badanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w ciągu całej doby. Przez cały czas trwania badania, chory nosi aparat pomiaru ciśnienia (rejestrator) na pasku i mankiet założony na ramię.

Celem badania jest ocena ciśnienia w czasie całodobowej aktywności pacjenta oraz ocena skuteczności leczenia.

Na badanie należy zgłosić się z dokumentem tożsamości (w przypadku osób do 18 roku życia z dokumentem zgłasza się rodzic/opiekun), gdyż warunkiem założenia holtera jest podpisanie z osobą pełnoletnią umowy najmu aparatu.

W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Urządzenia nie wolno moczyć i wyjmować z futerału.

Zaleca się luźne ubranie, aparat można przypiąć do paska u spodni lub nosić na pasku zawieszonym na szyi.

U Pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe może dojść do wystąpienia wybroczyn skórnych w okolicy ramienia, nie ma jednak konieczności odstawiania ich, nie stanowią one przeciwwskazania.

Podczas badania w momencie rozpoczęcia pomiaru ciśnienia (zaciskanie się mankietu na ramieniu Pacjenta w tracie napełniania powietrzem) należy wyprostować kończynę górną w stawie łokciowym i na chwilę stanąć, by pomiar był dokonany prawidłowo. Po dokonaniu pomiaru (wypuszczenie powietrza z mankietu) można wykonywać normalne ruchy kończyną, na której dokonywany jest pomiar. Wspomniane postępowanie zapobiega powstaniu błędów pomiaru/ artefaktów ruchowych, które utrudniają lub uniemożliwiają miarodajną ocenę wyników badania.

Dlaczego All-Med?