Lek. Irmina Urbanek

Lekarz Irmina Urbanek  – kardiolog. Zajmuje się zagadnieniami min. kardiomiopatii, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii oraz wad zastawkowych. Jednakże, swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu oraz przewodzenia i niewydolności serca.

W 2010 roku ukończyła studia medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego swoją pracę zawodową związała z Kliniką Elektrokardiologii w Szpitalu Klinicznym im. Seweryna Sterlinga w Łodzi, a następnie w Centralnym Szpitalu Klinicznym CKD przy ul. Pomorskiej w Łodzi, gdzie nadal pracuje w charakterze specjalisty kardiologa. Od 2020 roku jest również adiunktem dydaktycznym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie dzieli się swoją szeroką wiedzą z młodymi adeptami sztuki medycznej.

Obecnie jest w trakcie obrony rozprawy doktorskiej pt. „Ocena funkcji autonomicznego układu nerwowego u pacjentek z nieadekwatną tachykardią zatokową poddanych kontrolowanemu treningowi fizycznemu. Prospektywne, randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną”. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, będąc niejednokrotnie wykładowcą na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz autorem i recenzentem publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach.

Zajmuje się min. kontrolą kardiostymulatorów oraz kardiowerterów-defibrylatorów, wykonywaniem nieinwazyjnych badań dodatkowych takich jak: Holter EKG, próba wysiłkowa czy test pochyleniowy. Cechuje się profesjonalizmem i skrupulatnością, jednocześnie posiada serdeczne i empatyczne podejście do chorych. Swoją wiedzę ciągle poszerza na docelowych kursach oraz szkoleniach.

Specjalizacje: Holter, Kardiologia

Dodaj swoją opinię:

Twoja ocena:

Inni lekarze tej specjalizacji: