Mgr Małgorzata Dzienniak

Psycholog kliniczny ze specjalizacją z neuropsychologii. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT).

Od 2006 roku pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wieloletni pracownik Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, w którym obecnie prowadzi grupę wsparcia dla rodzin i opiekunów pacjentów z chorobą Alzheimera.

Zakres konsultacji:

  1. Diagnoza neuropsychologiczna, ze szczególnym uzwględnieniem diagnozy różnicowej zespołów otępiennych (choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, atypowe zespoły parkinsonowskie) i ocena neuropsychologiczna pacjentów z chorobą Parkinsona kwalifikowanych do zabiegu głębokiej stymulacji mózgu.
  2. Diagnoza psychologiczna zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości.
  3. Terapia wspierająca dla osób zmagajacych się z trudnościami życiowymi, zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowości.
  4. Psychoedukacja i wsparcie dla rodzin i opiekunów chorych z zespołami otępiennymi.

 

Specjalizacje: Poradnia psychologiczna

Dodaj swoją opinię:

Twoja ocena:

Inni lekarze tej specjalizacji: