Dyslalia

Umów się telefonicznie +48 42 275 83 83

Dyslalia należy do zaburzeń wymowy i polega na nieprawidłowej artykulacji jednej lub wielu głosek. Jakie są objawy, przyczyny oraz rodzaje dyslalii?

Dyslalie objawiają się:

 • zniekształceniem głosek (ich deformacją),
 • zastępowaniem głosek (substytucją),
 • opuszczaniem głosek (elizją).

Do najważniejszych przyczyn dyslalii należą:

 • zaburzenia słuchu fonemowego
 • zaburzenia syntezy i analizy słuchowej, niedosłuch, głuchota.
 • niska gotowość do obserwowania i naśladowania mowy otoczenia
 • niepoprawny wzorzec wymowy słyszany w rodzinie
 • anatomiczne uszkodzenia obwodowych organów mowy – anomalia w zakresie uzębienia i wady zgryzu mogą powodować zniekształcenia artykulacji głosek zębowych
 • obniżona sprawność narządów mowy
 • choroby organiczne systemu nerwowego.
 • obniżony poziom inteligencji
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny dziecka

Wady wymowy zaliczane do dyslalii:

 • sygmatyzm, inaczej zwane seplenieniem – problem z wymową głosek s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź; sz, ż, cz, dż  
 • mowa bezdźwięczna – zmiękczanie twardych głosek (woda-fota, żaba-szapa);
 • rotacyzm – tzw. reranie – wadliwa wymowa ,,r’’
 • betacyzm – niepoprawna wymowa ,,b’’
 • kappacyzm – wadliwa wymowa ,,k’’
 • gammacyzm – wadliwa wymowa ,,g’’
 • lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski ,,l’’
 • rynolalia – inaczej nosowanie (nosowa wymowa głosek ustnych lub odwrotnie).

W Centrum Medycznym All-Med zaburzeniami wymowy zajmuje się nasz neurologopeda 

Dlaczego All-Med?