Radiologia

Umów się telefonicznie +48 42 275 83 82

Radiologia, czyli obrazowanie ciała człowieka przy wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego, pola magnetycznego oraz ultradźwięków. Otrzymany w ten sposób obraz ulega interpretacji dokonywanej przez lekarza radiologa. Diagnostyka za pomocą obrazowania radiologicznego jest podstawową formą diagnozowania. Wykorzystywana jest na każdym etapie leczenia  – od rozpoznania samej choroby, poprzez postępy w czasie leczenia, aż po wykrywanie powikłań. 

Obrazowanie medyczne to sposób przedstawienia w formie obrazów wszelkich zmian zachodzących w ciele człowieka, daje wgląd do wnętrza ludzkiego organizmu bez konieczności przeprowadzania operacji chirurgicznej. Obrazy otrzymane w ten sposób wykorzystywane są do celów badawczych, diagnostycznych, terapeutycznych lub edukacyjnych.

Do głównych zastosowań obrazowania należą:

  • wizualizacja – czy zmiany są widoczne,
  • analiza ilościowa – pomiary wielkości organów, wykrywanie zmian chorobowych,
  • lokalizacja – gdzie dokładnie znajdują się zmiany,
  • badania przesiewowe.

Jakość obrazów ma ścisły związek z metodą obrazowania. Wpływ ma również dobór odpowiednich parametrów poszczególnych urządzeń dokonywany przez operatora urządzenia.

Główne parametry składające się na jakość obrazów medycznych:

  • kontrast,
  • ostrość,
  • rozdzielczość,
  • zaszumienie,
  • poziom artefaktów,
  • zniekształcenia przestrzenne.

Wybierz swojego lekarza

na naszym blogu:

Dlaczego All-Med?